Coaching

Ervaringskunst.nl biedt consulten en coachingstrajecten, zowel in relatie tot je werk als in relatie tot je privéleven.

Tijdens een consult of coachingstraject krijg je inzicht in je persoonlijkheid en worden mogelijke belemmeringen die een rol spelen bewust. Tevens kijken we samen naar de wisselwerking die deze hebben met de wereld om je heen, zoals je partner, familieleden, vrienden, collega's, je werk of je vrijetijdsbesteding.

Waarom een consult of coachingstraject? Soms kan het helpen als iemand even met je meeloopt.

Als je een dilemma hebt of als een vraag onbeantwoord blijft, of als je verlangt naar:

  • Meer met jezelf in contact te komen
  • Je enthousiasme meer in te zetten of terug te vinden.
  • Het ontdekken wat voor jou echt belangrijk is.
  • Inzicht in jezelf te krijgen.

Tijdens een consult kaart je een thema aan. Samen kijken we naar wat er mogelijk speelt en naar de mogelijke oorzaken. Als jij meer in evenwicht bent zal je energie weer gaan stromen. Hierbij maak ik gebruik van o.a. Reikitechnieken, edelstenentherapie, Tarot, creatieve uitingen en activiteiten en van het Rots en Waterprogramma. Veiligheid en privacy zijn een groot goed en blijven gewaarborgd. Een consult duurt ongeveer 1,5 uur. (Zie tarieven.)

Soms is er meer nodig dan een eenmalig consult. Ook als je dieper wilt ingaan op vragen. Je kunt dan kiezen voor een traject of counseling. Hierdoor kom je steeds verder in aanraking met je gevoel en zul je uiteindelijk tot diepe inzichten komen en je innerlijke groei stimuleren. Je zult oude patronen gaan doorbreken, blokkades opruimen en voller in het leven staan, zowel op persoonlijk als op werkgebied. Een traject kan te allen tijde zonder kosten stopgezet worden.