Bemiddeling

Echtscheiding

Met mijn ruim 25 jaar ervaring in financieel ontvlechten bied ik een toegevoegde waarde in het proces van echtscheiding en de weg naar de advocaat. Jaren geleden heb ik zelf de persoonlijke ervaring gehad en ondervond ik hoe moeilijk het proces kan zijn. De factoren die bij een scheiding meespelen, de keuzes die gemaakt worden op financieel vlak en de gevolgen van de financiële ontvlechting,zijn vaak niet te overzien. Je moet het zelf doen, dat is uiteraard het uitgangspunt. Maar vaak sta je er alleen voor en heb je ondersteuning nodig. Iemand die meekijkt en meedenkt, die overzicht heeft en geeft.

Mijn stelling is dan ook:

Neem de regie in handen, doe het zelf, maar niet alleen. Tijdens mijn ondersteunende traject sta ik onvoorwaardelijk achter de mensen en hun verhaal. Alles wat je doet, is er uiteindelijk op gericht om te zorgen dat je vertrouwen krijgt in je eigen inzichten en op een afloop waarin geen winnaars en verliezers zijn. Het hele proces van scheiden wordt door emoties be├»nvloed, dit heeft effect op de financiële keuzes en afwikkeling en dit effect wordt zeer onderschat. De kunst is dan om wel de ruimte te geven aan die emoties, maar ze mogen niet de regie in handen krijgen. Het verdriet mag je erkennen, maar tegelijkertijd moet je er voor zorgen dat het vermogen en bezit geen controle of macht kunnen krijgen in dat proces. Voor je eigen belangen opkomen is heel iets anders dan een angel in de ander te zetten.

Dus eerst word je je tijdens deze weg bewust waar het echt om gaat, en uiteraard gaan we naar de feiten kijken. Daar draait het om. De financiële huishouding wordt in kaart gebracht, verdeling en keuzes worden gemakkelijker omdat er inzicht komt. Tevens ondersteun ik bij de voorbereiding van het contact met de advocaat.

Delen of een compromis sluiten in de verdeling is pas op zijn plaats, als men echt weet wat men heeft en wat men wil. Het voorafgaande is daar een heel goed hulpmiddel voor. Met mijn unieke werkwijze kan ik tools geven opdat ook na de scheiding mogelijkheden gecreëerd worden zodat men financieel veilig verder kan. Wanneer nodig, geef ik behalve de tools de daarop volgende begeleiding om verder op je pad je toekomstige financiële zaken zelf op juiste wijze in de hand te kunnen houden. Het resultaat van al deze inzichten over de nieuwe en bestaande financiële situatie maakt het mogelijk dat het verloop van het traject bij de ( gemeenschappelijke ) advocaat makkelijker verloopt.

Alles verloopt voorspoediger, wanneer de beide betrokkenen open staan voor het gesprek en het traject gezamenlijk doorlopen. Communiceren, overzicht, evenwicht zijn de sleutelwoorden in mijn hulp. Ik kan desgewenst partijen ondersteunen op het gebied van bewustzijnsverhoging en persoonlijke groei. Ik neem spirituele aspecten mee in de dagelijkse praktijk. Het is de cliënt die het tempo en de richting zelf bepaalt.